Helsingin Jakelu-Expert Oy

Jakelukuittaus

Jakelu tulee kuitata jokaisen jakelun jälkeen. Työvaiheen kuittaus on tärkeä osa jakeluprosessia. Jakeluyhtiöt kuittaavat tuotteiden saapumisen terminaaleihin, kuljettajat kuittaavat tuotteiden toimitukset jakajalle, myös jakajan tulee kuitata oma työn valmistuminen.

Kuittaus on tärkeä oikeusturvasi kannalta, se kertoo jakeluyhtiölle, milloin olet päättänyt työsi. Kuittausilmoituksen jälkeen jakeluvalvonta voi tarvittaessa varmentaa jakelusi tarkastussoitolla jakelupiirisi kotitalouksiin. Jos et kuittaa jakeluasi, saatetaan sitä pitää merkkinä työn tekemättä jättämisestä.

Jakelun voi kuitata tällä hetkellä kahdella eri tavalla:

1. Kuittaus www-sivulla

Lomakkeessa on kaksi pakollista kenttää JAKELUPÄIVÄ ja JAKOPIIRIN TUNNUS.

Jakopiirin tunnus pitää ilmoittaa tietyssä muodossa, esimerkiksi 04_12345.

Tiedot täytettyäsi, lähetä kuittaus painamalla Lähetä-painiketta.

Voit kuitata vain yhden jakelupiirin kerrallaan. Mikäli sinulla on useampi jakelupiiri, toista kuittaus.

2. KUITTAUS TEKSTIVIESTILLÄ

Tekstiviestillä kuittaaminen tapahtuu seuraavasti:

Lähetä viesti ”OK”, numeroon 050 9020040.

Viesti täytyy lähettää siitä numerosta, minkä olet ilmoittanut jakeluyhtiöön puhelinnumeroksesi.

Numerosta 050 9020040 lähetetään jakelukuittausmuistutukset ilmoittamaasi puhelinnumeroon, jos kuittausta ei ole suoritettu.

Kuittauspuhelinnumero on varattu ainoastaan tekstiviestiliikenteelle jakelukuittauksia ja jakelutiedotteita varten, numeroon ei voi soittaa, eikä siihen saa lähettää muita kuin kuittausviestejä. Muissa asioissa, kuten sairauslomat tai puuttuvat jakelutuotteet, on aina otettava yhteys esimieheesi jakeluyhtiön toimistoon .

Tekstiviesteillä kuittaaminen maksaa operaattorisi perimän tekstiviestin hinnan.