Helsingin Jakelu-Expert Oy

Työsuojeluvaali - Work safety election

TYÖSUOJELUVAALI

Suomen Suoramainonta Oy:n ja Helsingin Jakelu-Expert Oy:n yhteiseen työsuojelutoimikuntaan haetaan edustajia toimikaudelle 2018 – 2019.

Työsuojelutoimikunta on työntekijöiden ja työnantajan edustajien yhteinen toimielin, jonka tehtävänä on työn turvallisuuden ja terveellisyyden edistäminen sekä yhdenvertaisuuden toteutumisen valvominen työpaikalla. Toimikunta kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan. Suomen Suoramainonta Oy:n ja Helsingin Jakelu-Expert Oy:n toimihenkilöt, jakelutyöntekijät ja autonkuljettajat voivat nyt valita keskuudestaan edustajia tähän toimikuntaan.

Työsuojeluvaalilla valitaan

 • jakajia ja kuskeja edustava työsuojeluvaltuutettu sekä tälle kaksi varavaltuutettua
 • toimihenkilöitä edustava työsuojeluvaltuutettu sekä tälle kaksi varavaltuutettua
 • työsuojelutoimikuntaan toimikunnan jäseniä.

Niille valituksi tuleville edustajille, jotka eivät työskentele säännöllisesti Hankasuontie 3:ssa, maksetaan työsuojelutoimikunnan kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 15 e/h sekä lisäksi kilometrikorvaus.

ASETU EHDOLLE

 • Kaikki Suomen Suoramainonta Oy:ssä ja Helsingin Jakelu-Expert Oy:ssä työsuhteessa olevat työntekijät, myös alle 18-vuotiaat, voivat asettua ehdolle
  • työsuojeluvaltuutetuksi
  • varavaltuutetuksi
  • tai työsuojelutoimikunnan jäseneksi.

 • Ehdokkaiden tulee ilmoittautua kirjallisesti 14.12.2017 klo 13.00 mennessä: hanna.heikari@suoramainonta.fi tai Hanna Heikari, Suomen Suoramainonta Oy, Hankasuontie 3 B, 00390 Helsinki. Ilmoituksessa tulee selkeästi mainita mihin tehtävään/tehtäviin asettuu ehdolle.
 • Ehdokasluettelo ja tiedot vaalista ovat nähtävissä 15.12.2017 klo 10.00 alkaen nettisivuilla www.suoramainonta.fi ja www.hjex.fi sekä osoitteessa Hankasuontie 3 B, 00390 Helsinki.

ÄÄNESTÄMINEN

 • Äänestysaika alkaa maanantaina 18.12.2017 klo 9.00 ja päättyy perjantaina 22.12.2017 klo 16.30.
 • Äänestys tapahtuu suljetulla lippuäänestyksellä osoitteessa Hankasuontie 3 B (toinen kerros), 00390 Helsinki.
 • Äänestäjillä on oltava henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai henkilökortti) mukana.

 

Toista henkilöä ei voi valtuuttaa äänestämään toisen puolesta. Lisätietoja tarvittaessa: hanna.heikari@suoramainonta.fi

 

WORK SAFETY ELECTION

We are seeking representatives for Suomen Suoramainonta Oy’s and Helsingin Jakelu-Expert Oy’s unified work safety committee for period 2018 – 2019.

Work safety committee is formed jointly with the representatives of employees and employer. Its task is to enhance work safety and health and to monitor equality at the workplace. The committee comes together about 4 times a year or according to demand.

Officials, clerks, distribution workers and drivers of Suomen Suoramainonta Oy and Helsingin JakeluExpert Oy may now elect representatives to join this committee.

The objective of the election is to find

 • Work safety representative and two reserve representatives for distribution workers and drivers
 • Work safety representative and two reserve representatives for officials and clerks
 • Members to join the work safety committee.

Those elected representatives, who do not work regularly at Hankasuontie 3 will be paid 15 e/hour + kilometer compensation for attending works safety committees meetings.

RUN FOR REPRESENTATIVE

 • All employees who are currently employed at Suomen Suoramainonta Oy and Helsingin JakeluExpert Oy, also minors, may run for
  • work safety respresentative
  • reserve work safety representative
  • or member of the work safety committee.

 • Candidates must sign up in writing by 1.00 PM on December 14th 2017: hanna.heikari@suoramainonta.fi or Hanna Heikari, Suomen Suoramainonta Oy, Hankasuontie 3 B, 00390 Helsinki. Notification must state clearly what position/s you are running for.
 • List of candidates and election information are displayed from 10.00 AM December 15th 2017 onwards online at www.suoramainonta.fi and www.hjex.fi as well as at Hankasuontie 3 B, 00390 Helsinki.

VOTING

 • Voting time starts on Monday December 18th 2017 at 9.00 AM and ends on Friday December 22 nd 2017 at 4.30 PM.
 • Voting takes place at Hankasuontie 3 B, second floor, 00390 Helsinki by using ballot tickets.
 • Voters must verify their identity by showing a valid driving license, passport or ID card. Other persons cannot be authorized to vote on one’s behalf.

For more information contact hanna.heikari@suoramainonta.fi