Helsingin Jakelu-Expert Oy

Ajankohtaista

Julkaisu pvm: 30.05.2016

Tiedote

Työsuojeluhenkilöstö

Työsuojeluvaalissa ehdokkaaksi asettui kaksi henkilöä, jotka molemmat valittiin tehtäviinsä suoraan. Äänestystä ei siis järjestetä lainkaan.  
 
Helsingin Jakelu-Expert Oy:n jakajien ja autonkuljettajien työsuojeluvaltuutetuksi on valittu Johan Uusimäki Kauniaisista. Hän edustaa jakajia ja autonkuljettajia HJEX:n ja Suomen Suoramainonta Oy:n yhteisessä työsuojelutoimikunnassa toimikaudella 2016 – 2017.
 
Työsuojeluvaltuutetun varavaltuutetuksi ja työsuojelutoimikunnan jäseneksi toimikaudella 2016 - 2017  on valittu Vilho Aro, myös Kauniaisista.
 

Work Safety Personnel

Two people ran for representative in the work safety election and both were elected to their tasks directly. No voting will thus be arranged.  
 
Johan Uusimäki from Kauniainen was elected as work safety representative for distribution workers and drivers in Helsingin Jakelu-Expert Oy. He will represent distribution workers and drivers in the joined work safety committee of HJEX and Suomen Suoramainonta Oy for the term 2016 – 2017.
 
Vilho Aro, also from Kauniainen, was elected as substitute work safety representative and as a member of the work safety committee for the term 2016 - 2017.

Julkaisu pvm: 14.05.2016

Tiedote

Työsuojeluvaali 31.5. – 3.6.2016.

 

Asetu ehdolle! Äänestä!

Suomen Suoramainonta Oy ja Helsingin Jakelu-Expert Oy ovat muodostamassa yhteistä työsuojelutoimikuntaa. HJEX:n jakelutyöntekijät ja autonkuljettajat voivat valita keskuudestaan edustajia tähän toimikuntaan.

Lue lisää.pdf

 

Work Safety Election May 31st – June 3rd 2016.

 

Run for representative! Vote!

Suomen Suoramainonta Oy and Helsingin Jakelu-Expert Oy are forming a unified work safety committee. Distribution workers and drivers of HJEX Oy may elect representatives to join this committee.

More information.pdf